Mistagogija - 15 - Kristaus gimimas (Kalėdos), dvi prigimtys [audio]http://video.ortodoksas.lt

Keturioliktas Bažnyčios Tėvų skaitymo susitikimas, kuriame dalyvavo ortodoksų, katalikų ir protestantų tikybų žmonės. Seminaras vyko šv. Paraskevės parapijos namuose.

Mistagogija - tai tikėjimo gilinimas, slėpinio pažinimas. Šių susitikimų tikslas - padėti kiekvienam pažinti Dievo Bažnyčios tikėjimą Bažnyčios Tėvų raštų pagrindu. Susitikimai vyksta kas mėnesį.

Daugiau informacijos - sungaila.gintaras@gmail.com

Pirmieji susitikimai vyko 2015-2016 metais.

Ankstesni susitikimai:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLS4zzw-5Z6h42U8AWY60NpXxsLWn5Udky

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai