Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Liepos, 2016

Stačiatikybės terminija lietuvių kalboje

Išpažinėjas ir fanatikas

Šv. Kiprijonas kankinystės akivaizdoje

Apie Šventąjį ir Didįjį Ortodoksų Bažnyčios Susirinkimą [audio]

Fajumo portretai

Jėzuitai ir Rusija

Atpirkimas (išpirkimas) Rytų Bažnyčioje

Pagiriamasis žodis Lietuvos liuteronams

Celibatas [audio] [radijas]

Kodėl ortodoksai neskuba modernizuotis?

Šv. vyskupo Luko pamokslas [rus]

Ką reiškia „Žmogaus Sūnus?“

Trisagion rumuniškai [muzika]

Kodėl meldžiamasi šventiesiems? Kodėl meldžiamasi už mirusius?

Kūnas ar aistros? Aba Poimenas

Apie Dievo valią ir sėkmingą gyvenimą

Apie dvasinį paklydimą (IV)