Kaip ginti krikščionišką tikėjimą? Katechetinis pokalbis [audio]
Atminkime, kad, kaip moko Tėvai Kapadokiečiai, praturtindami savo tikėjimo suvokimą, mes turime „apiplėšti Egiptą“, t.y. iš kitatikių žinių sistemų išsinešti tai, kas vertingiausia, ir pritaikyti krikščioniškosios tiesos sklaidai.

Populiarūs įrašai