„Kasdienė duona“ | Lk 4, 1-15

1 Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą 2 keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo alkanas. 3 Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona“. 4 Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!
5 Tada velnias, pavedėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes 6 ir tarė: „Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. 7 Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo“. 8 O Jėzus jam atsakė: „Parašyta:
‚Viešpatį, savo Dievą, tegarbink
ir jam vienam tetarnauk!‘
9 Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, 10 nes parašyta:
‚Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar:
11 Jie nešios tave ant rankų,
kad neužsigautum kojos į akmenį‘“.
12 Jėzus jam atkirto: „Pasakyta:
‚Negundyk Viešpaties, savo Dievo!‘
13 Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.
14 Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. 15 Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas.

Šios dienos ištraukoje skaitome kaip šėtonas gundo Jėzų dykumoje po ilgo ir sekinančio pasninko. Šėtonas pasirenka trys klasikines pagundas prieš kurias sunkiai atsilaiko žmonės, tai tarsi laiptai žmogaus aistromis vis žemyn, gilyn į nuodėmę. Pirmoji pagunda arba laiptelis – kūniškas ir labai žemiškas, tai - alkis. Velnias gundo žmones nepaklusti Dievui per savo kūno poreikių tenkinimą. Taip jis sugundė ir Ievą su Adomu. Atrodytų geri ir teisingi, Dievo duoti žmogaus kūno poreikiai tokie kaip valgis, poilsis, dauginimasis velnio rankose gali tapti suklupimo ir nuodėmės ginklais. Neteisingai, be saiko, ne laiku ir ne vietoj tenkinami teisėti žmogaus kūno poreikiai veda žmogų į pražūtį.

Antrasis laiptas gundymo kopėčiose yra turtas. Šėtonas laiko savo letenose visus šio pasaulio karalysčių turtus. Ne Dievo sukurtojo pasaulio gėrybių, bet nuodėmės, godumo, išnaudojimo, besaikio vartojimo, nepagrįstos prabangos karalysčių turtus, valdžią ir didybę. Tačiau visų šių dalykų valdovas yra šėtonas ir jis neketina to atsisakyti, todėl visų pirma jis reikalauja jį pagarbinti ir pripažinti jo valdžią.

Ir trečiasis pagundos laiptas į pragaro bedugnę yra puikybė. Jeigu jau tu toks nuostabus ir stiprus, tai tegu dabar dangaus dvasios tau tarnauja. O tai reiškia, tie kas tarnauja pačiam Dievui tegu tarnauja ir tau, užimk Dievo vietą.

Štai tokiais trim esminiais gundymais, turinčiais įvairiopas išraiškas, juk velnias tikrai išradingas ir jis nėra kvailys, piktasis stengiasi atimti žmogų iš Dievo, išvesti jį iš išgelbėjimo kelio. Taip velnias elgiasi su kiekvienu iš mūsų, taip jis bandė pasielgti ir su Jėzumi, juk jeigu jam būtų pavykę, jis būtų laimėjęs visą žmoniją. Tačiau Jėzus mums duoda pavyzdį ir parodo ginklus, kuriais galime atsilaikyti prieš šiuos gundymus. Visų pirma tai, Šventasis Raštas – pažinti ir gyventi Dievo žodžiu. Atras dalykas – tik Dievą garbinti ir Jam tarnauti. Ieškoti ir vykdyti Dievo valios. Ir trečias dalykas – nuolankiai priimti Dievo dovanas ir negundyti, arba nereikalauti iš Dievo to, kas man nepriklauso. Didžiausia dovana yra priklausyti Dievo šeimai ir būti Dievo vaiku per Jėzų Kristų. Kuomet pripažįstu tai, tuomet žinau, kad Dievas savo vaikams duoda viską ko jiems reikia.

Šiandien dėkosiu Dievui už Jėzaus parodytą kovos su pagundomis pavyzdį.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad turėčiau jėgų tinkamai kovoti su pagundomis.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai