Arabų krikščionys ortodoksai gieda šv. Velykų troparą


Arabai gieda: „Kristus mirtimi mirtį nugalėjęs prisikėlė iš mirusių ir gulintiems kapuose gyvybę dovanojo“.

Populiarūs įrašai