Arabų krikščionys ortodoksai gieda šv. Velykų troparą


Arabai gieda: „Kristus mirtimi mirtį nugalėjęs prisikėlė iš mirusių ir gulintiems kapuose gyvybę dovanojo“.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai