Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Sausio, 2018

Mano liudijimas

Ortodoksų šventės ir pasninkai 2018

VIDEO ŽINIA. Diak. Vitalio liudijimas apie Bažnyčią

Įvadas į istorines knygas (ST)

Biblijos Pranašai

Siono ir Sinajaus simbolika Šv. Rašte

Senojo Testamento kanonas

Trišventas [giesmė, audio]

Visi, kurie esate pakrikštyti [giesmė, audio]

Dievas su barzda ir žilais plaukais ikonose

Kaip skaityti Šventąjį Raštą? [video]

VIDEO ŽINIA. Kaip skaityti Šventąjį Raštą?

Ortodoksų šv. Kalėdų pamaldos 2018 [video]

Jėzaus gimimo istorija

Šv. Eliziejus Laurušavietis (spalio 23/lapkričio 5 d.)

Cherubinų giesmė liet. k. [video]