Sentikių giesmės (1907-1910 m.)

Arsenijaus Morozovo sentikių choras, įrašai daryti 1907-1910 m.:


134(135) psalmė. Šlovinkite Viešpatį
Tavo prisikėlimą, Išganytojau Kristau
Viešpaties balsas viršum vandenų
Su mumis yra Dievas (Izaijo giesmė, Iz 8,9-10)Daugiau įrašų galite paklausyti šiame kanale: https://www.youtube.com/user/galvk/videos

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai