Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Vasario, 2017

Sentikių giesmės (1907-1910 m.)

Šešiapsalmio skaitymas senąja rusų maniera

Kas yra Leviatanas? (Job 40-41; Ps 104; 74; Iz 27)

Aleksandrijos patriarchas įšventino diakones

Trečiosios Romos idėja

Seniausia malda Dievo Motinai

Kenterberio katedroje bus masonų pamaldos

Velykų troparas aleutų ("eskimų") kalba

Lenkų Hagia Sophia

Iš kur atsirado liberalios LGBT Šventojo Rašto interpretacijos?

Kuo skiriasi skirtingų pasaulio kraštų krikščionybė?