2016 m. spalio 17 d., pirmadienis

Kuo skiriasi ortodoksų ir katalikų ST kanonas?

Ortodoksų Senojo Testamento leidimuose yra 50 knygų, katalikų - 46. Kodėl skiriasi šis skaičius?

Ortodoksų Bažnyčia naudojasi Septuagintos kanonu, kurį pripažino žydai Jėzaus Kristaus laikais (Septuaginta cituojama Naujajame Testamente). Tame kanone yra 3 knygomis daugiau - yra Antroji ir Trečioji Ezdro knygos, Trečioji Makabiejų knyga. Be jų, kaip atskira knyga yra Jeremijo laiškas (katalikų Biblijoje tai Barucho knygos skyrius).

Įdomu, kad ortodoksai dar turi vieną nekanoninę knyga, kuri Graikijoje įtraukiama į ST kaip verta skaitymo - 4 Makabiejų.

Vakarų rito stačiatikybė (nuotraukos)

Taip pat skaitykite: Vakarų rito stačiatikybė


Šv. Tichonas (dešinėje) su Vakarų rito neortodoksais vyskupais
ORTODOKSŲ PAMALDOS 


Nuotraukos iš ortodoksų dievogarbos.

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Užsienyje (ROCOR)
Sarumo rito pamaldos
Šv. Jonas Sanfransiskietis švenčia (modifikuotas?) Tridento šv. Mišias
Šv. Jonas Sanfransiskietis (dešinėje)
su ortodoksų Vakarų rito vyskupu (kairėje)

Vakarų rito pamaldos Antiochijos patriarchate

Vakarų rito pamaldos Antiochijos patriarchate
Vakarų rito (Sarumo) atstovai atskilusioje
senojo kalendoriaus ROCOR organizacijoje
ROCOR senojo kalendoriaus sinodo
Vakarų rito bažnyčios vidus

 ISTORINIS VAKARU IR RYTŲ PANAŠUMAS

Kaip rašiau straipsnyje, iki schizmos Vakarų bažnyčių architektūra buvo gerokai artimesnė rytietiškai, nei šiandien.

Slavų krikštytojai šv. Kirilas ir Metodijus su Vakarų rito apranga
Dieviškosios Išminties katedra, Hagia Sophia (Konstantinopolis)
Šv. Petro bazilika (Roma, IV-XVI a.)
Šv. Petro bazilika (Roma, IV-XVI a.)
Išlikusi senovinė Vakarų rito (katalikų/liuteronų) bažnyčia Skandinavijoje 
Grado katalikų bazilika Italijoje iki XVII a.

Santa Maria in Valle Porclaneta - Rosciolo senovinė Vakarų Bažnyčia
Šv. Morkaus katedra Venecijoje (XI a.)
Senovinė katalikų bažnyčia Lenkijoje
Powroźnik katalikų bažnyčia LenkijojeVakarų rito stačiatikybė

Taip pat žr.: Vakarų rito stačiatikybė (nuotraukos)

Nors Ortodoksų Bažnyčia dažnai vadinama „Rytų Bažnyčia“, daugybė jos tikinčiųjų gyvena Vakarų pasaulyje. Ortodoksų šventasis Jonas Sanfransiskietis sakė: „Niekada, niekada, niekada neleisk niekam tau sakyti, jog tam, kad būtum ortodoksas, privalai būti rytietis. Vakarų Bažnyčia buvo ortodoksiška tūkstantį metų ir jos garbingoji liturgija yra gerokai senesnė už visas jos erezijas.“ Šis vyskupas pats tarnaudamas pagal lotyniškojo rito tvarką liudijo, kad ortodoksai gali ir nenaudoti bizantiškų apeigų. Nors daugelis ortodoksų meldžiasi laikydamiesi rytietiškos liturginės tradicijos, tebeegzistuoja ir bendruomenės, besimeldžiančios pagal Vakarų apeigas.

[SKAITYTI TOLIAU]