Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2016

Anotacija R. Dulskio „Ekumeninė krikščionybė: Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“

Stačiatikybės orientalizacija [audio]

Apie Stačiatikių religinio švietimo ir ugdymo institutą [audio]

Apsilankymas šv. Benedikto vienuolyne Palendriuose

Šventojo ir Didžiojo Susirinkimo stebėtojai

D.U.K. apie Panortodoksinį sinodą (Šv. Susirinkimą)

„Kodėl Jėzaus tunika buvo be siūlės?“ (Jn 19,23)

Apie dvasinį paklydimą (III)

Metr. Hilarijono kalba: „Turėti ar būti: Seksualinė revoliucija ir jos demografiniai padariniai"

Religijos studijos ir RSTC istorija (su prof. R. Šerpytyte) [audio]

Kas yra „adatos ausis“? (Mt 19,24; Mk 10,25; Lk 18,25)

Popiežius pakėlė Marijos Magdalietės statusą katalikybėje

Naujojo Testamento apokrifai

Mistagogija - 13 - Šv. Rašto kanonas ir Bažnyčia